KULTTUURIVIENNIN TUKIVERKKO
EN | SE

Suurtapahtumat

Nykyisen hallitusohjelman linjauksen mukaan hallituskaudella parannetaan Suomen valmiuksia hakea ja järjestää kansainvälisiä suurtapahtumia.

Opetusministeriön työryhmämuistion (OPM 27:2008) vision mukaan "Suomi on kansainvälisesti aktiivinen, moderni, luotettava ja vastuullinen suurtapahtumien järjestäjämaa, jossa eri toimijoiden välisen yhteistyön avulla toteutetaan maailman laadukkaimpia tapahtumia".

Kansainväliseksi suurtapahtumaksi työryhmä määritteli tapahtuman, jolla on kansallista merkitystä ja jossa valtiolla on perusteltu syy olla mukana. Lisäksi sen järjestämisellä arvioidaan olevan myönteistä, pitkäaikaista vaikutusta myös itse tapahtuman jälkeen.

Suomessa järjestettävät kansainväliset suurtapahtumat, kongressit ja kokoukset tuovat Suomelle näkyvyyttä, työllisyyttä ja rahaa. Yhtä tärkeää on suomalaisten osallistuminen ulkomaisiin suurtapahtumiin.

Nämä ovat tärkeitä väyliä suomalaisen kulttuuriviennin ja kulttuurimatkailun vauhdittamisessa.

Tapahtumien toteutuksesta ja kustannuksista vastaavat aina hakijaorganisaatiot. Tapahtumajärjestäjät ja kaupungit/kunnat vastaavat omien sopimustensa mukaisesti tapahtumista syntyvistä kustannuksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön menettelytavat ministeriön varautumiseksi kulttuurin kansainvälisten suurtapahtumien tukemiseen hyväksyttiin joulukuussa 2010. Menettelytapaohjeissa korostetaan sitä, että ministeriön tulee saada hyvissä ajoin ennen tapahtuman hakemista tieto suurtapahtumahankkeesta.

Ajankohtaisia suurtapahtumia Suomessa ja joissa Suomi on mukana erityispanostuksella:

Turku ja Tallinna Euroopan kulttuuripääkaupunkeja 2011

Helsinki World Desing Capital 2012

IFLA Helsinki 2012

Suomi teemamaana Frankfurtin kirjamessuilla 2014

Siirry sivun alkuun