KULTTUURIVIENNIN TUKIVERKKO
EN | SE

Kulttuurivientiraportit 2007 ja 2008

Kulttuurivientiraportit esittelevät yksityiskohtaisesti kulttuurivientiohjelman toteutuneet toimenpiteet vuonna 2007 ja 2008.

Kulttuurivientiraportissa kerrotaan edellisen vuoden toteutuneista toimenpiteistä kulttuuriviennin edistämiseksi. Kulttuuriviennin toimijat ovat itse kuvailleet toimintaansa ja omien tavoitteidensa toteutumista viime vuoden aikana.

Eniten toimenpiteitä kulttuuriviennin edistämiseksi on sekä vuonna 2007 että vuonna 2008 kohdistunut ensimmäiseen kehittämiskohteeseen Yritystoiminnan kehittäminen, jonka tarkoituksena on kasvattaa liiketoimintaosaamista ja vahvistaa kasvua ja kansainvälistymistä, tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä tuottaja- ja välittäjäporrasta.

Raporttien mukaan luovan talouden liiketoimintarakenteiden kehittäminen sekä hallinnonalojen yhteistyö ovat jatkuneet aktiivisina. Merkillepantavaa on myös eri toimialajärjestöjen sekä taiteen alan tiedotuskeskusten ja Suomen ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien yhä strategisempi ote kulttuuriviennin kehittämiseen.

Raporteissa esitellyissä hankekuvauksissa käy hyvin ilmi yhteistyöverkostojen laajuus ja merkitys sekä hankkeen toteuttamisessa että hankkeen seurannassa ja jälkiyössä. Osaltaan verkottumista on tukenut hankeavustusten kriteerit ja kulttuuriviennin tukiverkoston tiivistynyt tiedonvaihto.

Lisääntyneet kulttuuriviennin määrärahat ovat mahdollistaneet useiden kunnianhimoisten kulttuurivientihankkeiden toteuttamisen. Raporttien sähköiset versiot löytyvät liitteenä oikeasta sivupalkista.

Siirry sivun alkuun