KULTTUURIVIENNIN TUKIVERKKO
EN | SE

Työllistämishanke

Töissä Frankfurtissa.

Nuorten taiteen- ja kulttuurin alan ammattilaisten kansainvälistymis- ja työllisyyshanke vuosille 2014-2015 on käynnissä - Internationaliserings- och sysselsättningsprojektet för unga professionella inom konst- och kulturbranschen för åren 2014-2015 är i gång

Kainsainvälistymis- ja työllisyyshankkeen toisella hakukierroksella oli haettavana 13 työpaikkaa. Hakuaika päättyi 28.5.2014. Hankkeessa ei tulla käynnistämään kolmatta hakukierrosta.

Under internationaliserings- och sysselsättningsprojektets andra ansökningsrunda finns 13 lediganslagna arbetsplatser. Ansökningstiden avslutatade den 28.5.2014.

Paikkoja on voinut hakea, jos hakija

- on syntynyt vuonna 1979 tai sen jälkeen
- ont työtön tai työttömyysuhan alainen
- ei ole päätoiminen opiskelija etkä saa opintotukea
- ei ole vakituisessa työsuhteessa
- määräaikainen työsuhde on päättynyt ennen haettavan työn alkua
- kuuluu Suomen sosiaalilainsäädännön piiriin

TYÖNANTAJA - Toinen hakukierros on päättynyt.
ARBETSGIVARE - Den andra ansökningsrundan har avslutats.

Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Saija Nisula, saija.nisula@instituutit.fi Puh 045 176 1467.

För mer information kontakta projektchef Saija Nisula, saija.nisula@instituutit.fi tel. 045 176 1467.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n yhteystiedot:
Toiminnanjohtaja Ilmi Villacís, ilmi.villacis@instituutit.fi Puh. 0408305936 www.instituutit.fi www.facebook.com/instituutit

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf:s kontaktuppgifter:
Verksamhetsledare Ilmi Villacís, ilmi.villacis@instituutit.fi
tel. 0408305936 www.instituutit.fi www.facebook.com/instituutit

Edellisen hankkeen loppuraportti on luettavissa tässä / Slutrapporten från det föregående projektet kan läsas här (på finska): http://www.kulttuurivienti.fi/doc/Kv_tyollist amishankkeen_loppuraportti

Siirry sivun alkuun