KULTTUURIVIENNIN TUKIVERKKO
EN | SE

Kulttuurimatkailu

 

Kulttuurimatkailun kehittämistarve, ja etenkin ulkomailta Suomeen suuntautuvan kulttuurimatkailun vahvistaminen on noussut esille viime vuosina sekä kulttuuri- että matkailualan kehittämistrategioissa ja -ohjelmissa.

Kulttuuriviennin ohjausryhmä hyväksyi joulukuussa 2008 esityksen kulttuurin matkailullista tuotteistamista edistäväksi toimintaohjelmaksi vuosille 2009-2013.

Ohjelman tavoitteena on aktivoida ja tukea kulttuuriin pohjautuvien matkailutuotteiden ja -palveluiden tuotteistamista. Pyrkimyksenä on vahvistaa kuvaa Suomesta kiinnostavana kulttuurimatkailu-kohteena - maana, joka tarjoaa kansainvälisesti houkuttelevia ja kilpailukykyisiä kulttuurielämyksiä ja -palveluita.

 

Kehittämistoimet, joilla tavoitteeseen pyritään, ovat:

* tietopohjan ja tilastoinnin vahvistaminen

* tuotekehitysmallin kehittäminen

* tuottaja- ja tuottamotoiminnan kehittäminen

* Suomen kulttuurisen maaidentiteetin vahvistaminen

* kulttuuritapahtumien matkailullinen kehittäminen

* yhteistyön ja verkostoitumisen vahvistaminen

* Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden toimien hyödyntäminen

Toimintaohjelman valmisteli opetusministeriön asettama poikkihallinnollinen kulttuurimatkailun työryhmä Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelman 2007-2011, valtioneuvoston periaatepäätöksen Suomen matkailupolitiikasta ja Suomen matkailustrategian 2020 pohjalta. Kulttuurimatkailun kehittäminen tukee hallitusohjelman tavoitetta vahvistaa luovaa taloutta ja kulttuurin kansantaloudellista merkitystä lisäämällä kulttuurivientiä ja -yrittäjyyttä.

Opetusministeriön työryhmä seuraa ja arvioi ohjelman toteutumista vuoteen 2013 jatkuvan toimikautensa aikana.

Kehittämistoimien toimeenpanoa voi seurata vasemmasta valintalistasta avautuvilta sivuilta. Katsaus ohjelman toteutumisesta sisällytetään kulttuuriviennin ohjausryhmän vuosittaiseen raporttiin kulttuuriviennin kehittämisohjelmasta.

 

 


Siirry sivun alkuun