KULTTUURIVIENNIN TUKIVERKKO
EN | SE

Kulttuurivienti

Kulttuuriviennin kehittäminen ja luovien alojen yrittäjyyden kannustaminen ovat keinoja lisätä taloudellista hyvinvointia. Hallitusohjelman mukaisesti kulttuuriviennin pyrkimyksenä on edistää innovaatioita ja yrittäjyyttä ja sitä kautta lisätä työtilaisuuksia ja vientituloja.

Circo Aereo, Musta Leijona, Kuva:Heli Sorjonen

Suomella on kansainvälisestikin arvioituna monipuolinen ja kattava taiteen tukijärjestelmä. Koko maan kattava taidelaitos- ja taidekasvatusjärjestelmä tuottavat kansainvälisesti kiinnostavia ja kilpailukykyisiä taideteoksia ja taide-esityksiä.

Suomalaisten kulutuksessa ja vapaa-ajan käytössä kulttuuri onkin korkealla sijalla. Luovan talouden toimialat ovat vahvassa kehitysvaiheessa ja niiden merkityksen Suomen kansantaloudessa arvioidaan vahvistuvan.

Kulttuurivienti tähtää Suomen kansallisen kulttuuripanostuksen hyödyntämiseen edistämällä suomalaisten kulttuurituotteiden ja -palveluiden vientiä. Tavoitteena on vahvistaa kulttuurin toimialojen taloudellista perustaa, kulttuurillista Suomi-kuvaa maailmalla, lisätä vientituloja ja kulttuurialan työllistymismahdollisuuksia.

Kulttuuripalveluiden ja taiteen kansantaloudellista merkitystä analysoidaan tilastollisin menetelmin. Taide on nähty perinteisesti ns. ei-mitattavissa olevana kulttuurisen identiteetin ja moninaisuuden lähteenä ja tukikohteena. Sen taloudellista ja työllistävää vaikutusta ei aiemmin ole juurikaan mitattu.

Vuonna 2003 käynnistyi opetusministeriön, ulkoasiainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön yhteinen kulttuurivientihanke. Selvitysmies Hannele Koivusen raportti "Onko kulttuurilla vientiä?" valmistui vuonna 2004 ja esitys Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelmaksi vuosiksi 2007-2011. Viiden vuoden aikana on toimeenpantu esityksen mukaisia ehdotuksia, joista kerrotaan vuosittain ilmestyneissä kulttuuriviennin raporteissa. Kulttuuriviennin kehittämisohjelman loppuraportti ilmestyy kesällä 2011.

Kulttuurivienti-osuudessa kerrotaan tarkemmin opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnasta kulttuuriviennin edistämiseksi. Kulttuurivientiin liittyviä asioita hoidetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriviennin ja -vaihdon tulosalueella.

Siirry sivun alkuun